NAZIV AKTIVNOSTI :  NALOŽBA V POMOŽNE OBJEKTE IN OPREMO AVTOMEHANIČNE DELAVNICE 

POVZETEK: Kandidirali smo na javnem razpisu za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Naložba obsega novogradnjo objektov in sicer nadstrešek za avtomobile, kontejner za potrebe odlaganja odpadkov, leseni objekt za potrebe zbiranja odpadkov, ograjo s pomičnimi vrati na lokaciji servisnega centra ter nakup opreme: opremo za premontažo pnevmatik, avtooptiko ter robotsko kosilnico.

CILJI:

Cilji naložbe so posodobitev avtoservisne delavnice z najnovejšo tehnologijo, povečanje konkurenčnosti, dodatne storitve podjetja, zaščita premoženja podjetja in strank, povečanje števila zaposlenih.

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:

Povečanje prihodkov od prodaje zaradi dodatnih storitev, izboljšanje obstoječih storitev, povečanje zaupanja strank in s tem povečanje števila strank, znižanje stroškov vzdrževanja, nadomestnih delov.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Z uresničitvijo predvidene investicije bomo dosegli izboljšano tehnologijo avtomehanične delavnice, povečanje kakovosti in obsega storitev, urejeno zbiranje in oddaja odpadkov avomehanične delavnice, znižanje stroškov na enoto, povečanje prodaje in prihodkov, urejenost okolja.